Leiden University Libraries Digital Collections

De sterfte der ondernemingsarbeiders ter oostkust van Sumatra en in Atjeh in 1929