Leiden University Libraries Digital Collections

Search results

(1 - 20 of 20)
Bij het Eeuwfeest der Penitenten-Recollectinen van Roosendaal 1832-1932
Van oerbosch tot cultuurgebied
M 2002 B 471
M 2003 B 892
GF-9
Great powers and little wars
1898 B 26
M 2004 B 588
M 2008 A 3570
P 95-1075
GF-17
Gedenkschrift aangeboden aan den heer Herbert Cremer, directeur N.V. Deli-Maatschappij
Het belang van de buitengewesten
Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan 1877-1927
1867 C 3
Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk
M a 218
De geschiedenis der Naamlooze Vennootschap Sumatra Rubber-Cultuur Maatschappij "Serbadjadi"
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Deli Planters Vereeniging
Perang di jalan Allah. Perang Aceh 1873-1912