Leiden University Libraries Digital Collections

Search results

(1 - 8 of 8)
Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen
Slavenhalers en slavenhandel
De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888
Inventaris van 's lands archief te Batavia (1602-1816)
Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname
Neerlands heldenfeiten in Oost-Indië
1128 B 13
M 3q 141