Leiden University Libraries Digital Collections

Enabled Filters

Facets

language

country

author/creator (personal)

author/creator (corporate)

subject geographic

subject temporal

Search results

(1 - 20 of 20)
Moko-moko
Senembah Maatschappij, 1889-1914
De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de Residentie Oostkust van Sumatra
De nieuwe koelie-ordonnantie voor de Oostkust van Sumatra (Ind. Stbl. 1915, no. 421)
Pflanzer- und Jägerleben auf Sumatra
De Atjehers
Het verkeerswezen in Zuid-Sumatra
De arbeidswetgeving in de Residentie Oostkust van Sumatra
De groote landbouw in Zuid-Sumatra
Gedenkschrift aangeboden aan den heer Herbert Cremer, directeur N.V. Deli-Maatschappij
De millioenen uit Deli
De tabakscultuur op Sumatra's Oostkust
Nota, houdende voorstellen betreffende een overgang van arbeidsovereenkomsten onder poenale sanctie naar vrijen arbeid, benevens een ontwerp-ordonnantie ter vervanging der bestaande Koelie-Ordonnantie, Staatsblad 1915, no. 421, met de daarbij behoorend...
Verslag over het vijf-en-twintigjarig tijdvak 1869-1894, uitgebracht in de buitengewone algemeene vergadering der Deli-Maatschappij op 1 November 1894
Nog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie Oostkust van Sumatra
Die Oro- und Hydrographie Sumatra's nach dem Standpunkte unserer heutigen Kenntnisse
Topographische schets van een gedeelte van Sumatra
Die Orang Kubu auf Sumatra
Veertig jaren ervaring in de Deli-cultures
Het tabaksgebied ter Oostkust van Sumatra in woord en beeld