Leiden University Libraries Digital Collections

Enabled Filters

  • (-) = text
  • (-) = Malay Archipelago

Facets

restriction on access

collection

language

country

author/creator (personal)

subject geographic

Search results

(1 - 9 of 9)
Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel, gedaan op last der Nederlandsche Indische regering, tusschen de jaren 1828 en 1836
The Indian Archipelago
Lose Blätter aus Indien
The Chinaman abroad
Lassen's Geschiedenis van den Indischen Archipel
Die ostasiatische Inselwelt - Part 1
Lose Blätter aus Indien - Part 1
De Indische archipel, in het bijzonder het eiland Java, beschouwd in de zeden, wetenschappen, talen, godsdienst, beschaving, koloniale belangen en koophandel van derzelver inwoners
Die ostasiatische Inselwelt