Leiden University Libraries Digital Collections

Search results

(1 - 7 of 7)
Catalogus der tentoonstelling van Aziatische kunst in particuliere en openbare collecties in Nederland, Stedelijk Museum, Amsterdam, 5 juli - 4 october 1936
Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
1809 D 17
Gids voor den bezoeker van de Indische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam
Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het stedelijk museum, Amsterdam, Juni-Juli 1919
Gids voor de tentoonstelling betreffende Oud-Javaansch en hedendaagsch Balisch Hindoeïsme
Uit de schatkamers der Oudheid